Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w Białymstoku.

  • 0

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w Białymstoku.

Category : Aktualności

W dniu 13.09.2017r. uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w Białymstoku, które odbyło się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Dofinansowanie w wysokości 25 800 000,00 zł Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku otrzyma z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 62 074 275,25 zł. 

Efektem będzie duży spadek emisji gazów cieplarnianych i znaczna oszczędność energii.

Jest to pierwszy z listy projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w procedurze pozakonkursowej.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia