Uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego 2016/2017 w Województwie Podlaskim.

  • 0

Uroczyste Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego 2016/2017 w Województwie Podlaskim.

Category : Aktualności

W dniu 22.09.2017r. uczestniczyłem w uroczystym podsumowaniu Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół , które odbyło się na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku.  Nagrodzono najlepsze szkoły, sportowców i nauczycieli wychowania fizycznego w Podlaskiem. Ten rok był udany dla młodych sportowców, którzy często zdobywali najlepsze miejsca na podium. Jako Prezes Podlaskiego Związku Sportowego rozpocząłem uroczystość witając wszystkich zaproszonych gości oraz dziękując za współpracę w roku szkolnym 2016/2017: Ministerstwu Sportu i Turystyki, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego, Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, Prezydentom Miast :Białystok, Łomża, Suwałki, starostom, burmistrzom, wójtom, dyrektorom szkół, nauczycielom wychowania fizycznego, trenerom. Słowa podziękowania skierowałem również do wszystkich za pomoc finansową oraz bezpłatne udostępnianie obiektów sportowych na zawody. Następnie odbyło się wręczanie nagród.

zdj.wrota podlasia


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia