NFOŚiW przekaże dotację na budowę sieci ciepłowniczej w Białymstoku.

  • 0

NFOŚiW przekaże dotację na budowę sieci ciepłowniczej w Białymstoku.

Category : Aktualności

W dniu 28.09.2017 r. uczestniczyłem w podpisaniu umowy o dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej               w Białymstoku, które odbyło się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            w Warszawie. Dofinansowanie w wysokości 590 000,00 zł. zł Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku otrzyma z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na 4 663 334,89 zł. Efektem inwestycji będzie podłączenie nowych odbiorców oraz zwiększenie produkcji ciepła                   w kogeneracji. Beneficjentem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku, które         w ramach projektu wybuduje sieć ciepłowniczą magistralną, rozdzielczą oraz przyłącza i montaż sześciu węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia