Konferencja: „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku” w Łomży

  • 0

Konferencja: „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku” w Łomży

Category : Aktualności

W dniu 23 października 2017r. uczestniczyłem w konferencji pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”, która dobyła się w Łomży. Była to jedna z czterech konferencji, jakie w całej Polsce na ten temat zostały lub zostaną przeprowadzone. ”. Konferencje skierowane są do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych. Omawiana tematyka jest skierowana bezpośrednio do przedstawicieli środowiska rolniczego, jako beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.
Ramowy program konferencji obejmuje następującą tematykę:
Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej –ważniejsze etapy rozwoju WPR
Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020
Przegląd najważniejszych propozycji zmian Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie 2020 +.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia