Podlaskie Forum Samorządowe.

  • 0

Podlaskie Forum Samorządowe.

Category : Aktualności

W dniu 29.11.2017 r. uczestniczyłem w Podlaskim Forum Samorządowym, które odbyło się w Białymstoku. Głównym tematem spotkania był poselski projekt „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”, który obejmuje:
•Zmiany przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa,
•Zmiany przepisów ustawy Kodeks wyborczy.
Dyskutowano również o problemie związanym z koniecznością odprowadzenia podatku VAT od dotacji otrzymywanych przez samorządy na projekty dotyczące OZE skierowane do mieszkańców i interpretacji przepisów prawa zamówień publicznych dokonywanych w ramach kontroli projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia