Wybory Komitetu PiS Powiatu Grajewskiego.

  • 0

Wybory Komitetu PiS Powiatu Grajewskiego.

Category : Pis Odział Grajewo

W piątek 10.11.2017 r. odbyło się zebranie wyborcze Komitetu Prawa i Sprawiedliwości Powiatu Grajewskiego.  Członkowie wybrali nowy zarząd w składzie: Kazimierz Gwiazdowski, Waldemar Remfeld, Wanda Elżbieta Mieczkowska, Tomasz Krukowski, Waldemar Szczesny.  Następnie w głosowaniu na Przewodniczącego Zarządu członkowie  poparli  kandydaturę Kazimierza Gwiazdowskiego.

Po ukonstytuowaniu się  Zarządu Komitetu w dniu 22.11.2017 r. na pierwszym posiedzeniu dokonano wyboru  Sekretarza i Skarbnika. Sekretarzem został Pan Waldemar Remfeld a Skarbnikiem Pani Wanda Elżbieta Mieczkowska.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia