Monthly Archives: Styczeń 2018

  • 0

Przekazanie samochodów dla OSP w Grajewie oraz KP PSP w Grajewie.

Category : Aktualności

W dniu 28.01.2018 r. uczestniczyłem w poświęceniu i oficjalnym przekazaniu  samochodów:

  • średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grajewie;
  • Forda Transit Custom dla  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.30  Mszą Świętą celebrowaną przez księdza Prałata Czesława Oleksego i księdza Andrzeja Traczyka Kapelana Powiatowego Straży Pożarnej. Tego dnia miałem przyjemność odczytać list, który na tę uroczystość  skierował Kazimierz Kujda Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Po przekazaniu samochodów wszyscy zebrani udali się do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jana Sebastiana Bacha, w której odbył się  krótki program artystyczny.

Podczas uroczystości zostały wręczone podziękowania dla przedstawicieli instytucji, które wsparły i dofinansowały zakup samochodu dla OSP Grajewo.


  • 0

  • 0

  • 0

Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Poznaniu.

Category : Aktualności

W dniach 18-19.01.2017 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Instytucie Ochrony Roślin PIB oraz Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB w Poznaniu. 
W czasie dwudniowego posiedzenia komisji zapoznaliśmy się z: 
1) Opracowaniami Instytutu Ochrony Roślin PIB na temat: 
– wprowadzenia wymogu (uproszczonej) rejestracji pożytecznych makroorganizmów w Polsce;
– integrowanej ochrony roślin – stan aktualny i problemy; 
– strategii ograniczania odporności na środki ochrony roślin;
– zapewnienia bezpieczeństwa produkcji roślinnej pod kątem pozostałości środków ochrony roślin i mikotoksyn. 

2) Opracowaniami Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB na temat:
– szans i zagrożeń dla rozwoju upraw roślin zielarskich w Polsce;
– ograniczeń prawnych w zakresie upraw konopi w Polsce;
– rozwoju hodowli alpak w Polsce – alternatywa dla rolnictwa;
– nowych kierunków rozwoju jedwabników i morwy białej.


  • 0

25-lecie Gminy Kolno.

Category : Aktualności

W dniu 5.01.2018 roku uczestniczyłem w gali z Okazji 25-lecia Gminy Kolno, która odbyła się w Zabieli. W części oficjalnej miałem przyjemność otrzymałem od władz gminy statuetkę i podziękowanie za współpracę. W trakcie swojego przemówienia podziękowałem za zaproszenia i życzyłem wszystkiego najlepszego na kolejne lata, po czym przekazałem specjalny grawetron pamiątkowy z życzeniami.
W drugiej części jubileuszu z okazji 25-lecia Gminy Kolno na scenie wystąpił Zespół Hanki z gminy Połuknie na Litwie oraz wykonawcy Anna Kinga Osior (sopran), Jacek Szymański (tenor), Dariusz Wójcik (bas) i Michał Kaleta (akompaniament) z koncertem kolęd.
Foto: H.Ch, S.N.


  • 0

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Category : Aktualności

W dniu 03. 01.2018r. uczestniczyłem w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, które odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
Drohiczyn, Sokółka, Szczuczyn i ich partnerzy z Białorusi oraz Ukrainy otrzymają ponad 5,5 mln euro na rozwój turystyki i dobrych relacji sąsiedzkich.

„Łączy nas Bug” – 850 km szlaków kajakowych
Drohiczyn w Podlaskiem wspólnie z Drohiczynem na Białorusi oraz powiatem Sokal na Ukrainie będzie realizować projekt pod nazwą „Łączy nas Bug”. Powstanie ok. 850 km szlaków kajakowych od Werchobuża na Ukrainie. Wydłuży to sezon kajakowy i ma przyczynić się do rozwoju turystyki. W Drohiczynie będzie można korzystać z unikalnego symulatora kajaka, a na otwartym basenie będzie można próbować swoich sił na małym kajaku, zanim turysta wypłynie na rzekę.

„Szlakiem Tyzenhauza” – wspólny projekt Sokółki i Grodna
Sokółka wraz z Grodnem na Białorusi stworzy 59 km szlaków turystycznych, związanych z hrabim Antonim Tyzenhauzem, XVIII-wiecznym podskarbim litewskim, starostą grodzieńskim i architektem. Po obu stronach granicy na potrzeby turystów będzie kupionych 60 rowerów, w tym rowery elektryczne.

Trzy centra dialogu kultur na Podlasiu, Białorusi i Ukrainie
Szczuczyn oraz miasto o takiej samej nazwie na Białorusi, a także Kowel na Ukrainie zbudują transgraniczne centra dialogu kultur. Centra dialogu będą służyć spotkaniom, przypominaniu zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego sąsiadów.


  • 0

Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia