Daily Archives: 5 stycznia 2018

  • 0

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Category : Aktualności

W dniu 03. 01.2018r. uczestniczyłem w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, które odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
Drohiczyn, Sokółka, Szczuczyn i ich partnerzy z Białorusi oraz Ukrainy otrzymają ponad 5,5 mln euro na rozwój turystyki i dobrych relacji sąsiedzkich.

„Łączy nas Bug” – 850 km szlaków kajakowych
Drohiczyn w Podlaskiem wspólnie z Drohiczynem na Białorusi oraz powiatem Sokal na Ukrainie będzie realizować projekt pod nazwą „Łączy nas Bug”. Powstanie ok. 850 km szlaków kajakowych od Werchobuża na Ukrainie. Wydłuży to sezon kajakowy i ma przyczynić się do rozwoju turystyki. W Drohiczynie będzie można korzystać z unikalnego symulatora kajaka, a na otwartym basenie będzie można próbować swoich sił na małym kajaku, zanim turysta wypłynie na rzekę.

„Szlakiem Tyzenhauza” – wspólny projekt Sokółki i Grodna
Sokółka wraz z Grodnem na Białorusi stworzy 59 km szlaków turystycznych, związanych z hrabim Antonim Tyzenhauzem, XVIII-wiecznym podskarbim litewskim, starostą grodzieńskim i architektem. Po obu stronach granicy na potrzeby turystów będzie kupionych 60 rowerów, w tym rowery elektryczne.

Trzy centra dialogu kultur na Podlasiu, Białorusi i Ukrainie
Szczuczyn oraz miasto o takiej samej nazwie na Białorusi, a także Kowel na Ukrainie zbudują transgraniczne centra dialogu kultur. Centra dialogu będą służyć spotkaniom, przypominaniu zróżnicowanego dziedzictwa kulturowego sąsiadów.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia