Via Baltica – podpisana umowa na odcinek Śniadowo-Łomża Południe.

  • 0

Via Baltica – podpisana umowa na odcinek Śniadowo-Łomża Południe.

Category : Aktualności

W dniu 09.02.2018r. w Śniadowie uczestniczyłem w podpisaniu umowy na projekt i budowę kolejnego fragmentu trasy Via Baltica. Odcinek od „węzła Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”, jest kolejnym zadaniem na podlaskiej części S61, którego realizację rozpoczyna białostocki oddział GDDKiA. Koszt 17 km dwujezdniowej drogi ekspresowej to 380 mln zł.
Na realizację inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” przewidziano 31 miesięcy (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych). Oddanie do ruchu odcinka Śniadowo – Łomża jest planowane na koniec 2020 roku.
Dane techniczne odcinka S61 od węzła „Śniadowo” do węzła „Łomża Południe”:
• Długość – 16,99 km (S)
• Długość i klasa dróg wybudowanych lub przebudowanych poza ciągiem głównym – 23,5 km (w tym dróg poszczególnych klas: G – 0,933 km; Z – 2,662 km; L – 0,709 km; D – 19,223 km).
• Przekrój drogi – 2×2 Szerokość pasa ruchu – 3,5m Szerokość pasów awaryjnych – 2,5m
• Szerokość pasa dzielącego – 5,0m
• Szerokość poboczy – minimum 0,75m
• Kategoria ruchu: KR6
• Ilość węzłów: 1
• Obiekty inżynierskie – 14 (w tym mosty – 3; wiadukty – 10; przejścia dla zwierząt -1)
• Ilość MOP-ów – 2 (Kategorii II – 1 oraz Kategorii III – 1)


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia