Powiatowe Forum Rolnicze w Radziłowie oraz podpisanie porozumień na dofinansowanie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

  • 0

Powiatowe Forum Rolnicze w Radziłowie oraz podpisanie porozumień na dofinansowanie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Category : Aktualności

W dniu 23.02.2018r. w Radziłowie uczestniczyłem w Powiatowym Forum Rolniczym w ramach Akademii Samorządowych – organizowanych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii. W spotkaniu udział wzięli rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele środowisk rolniczych, samorządu terytorialnego i rolniczego, organizacji społeczno-zawodowych i związkowych działających w otoczeniu rolnictwa z powiatu grajewskiego.
W programie Forum:
– Płatności obszarowe – zasady wypełniania e-Wniosku – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i zasady korzystania z usług doradczych – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
– Założenia do Strategii zrównoważonego rozwoju rolnictwa na lata 2012-2020 – Podlaski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
– Zadania i wyzwania KOWR – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
– Bioasekuracja – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
– Ubezpieczenia w rolnictwie – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Po przedstawieniu programu uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na które odpowiadali prelegenci.

Tego dnia również zostały podpisane porozumienia na dofinansowanie ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na :
1. Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz umundurowania bojowego dla OSP w Ławsku w kwocie – 16.000,00 zł,
2. Zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego oraz umundurowania bojowego dla OSP w Wąsoszu w kwocie – 13.000,00 zł,
3. Zakup umundurowania bojowego dla OSP w Danowie w kwocie – 16.500,00 zł,
4. Zakup i montaż sprzętu , służącego urządzeniu siłowni zewnętrznej w Słuczu dla Stowarzyszenia Oświatowego „ Wiatr w żagle” Słucz w kwocie – 22.700,00 zł.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia