Ogólnopolski Dzień Sołtysa w Przysusze.

  • 0

Ogólnopolski Dzień Sołtysa w Przysusze.

Category : Aktualności

W dniu 11 marca 2018 r. w Przysusze uczestniczyłem w Ogólnopolskim Dniu Sołtysa. Uroczystość została zorganizowana w hali Zespołu Szkół Nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze. Spotkanie z sołtysami rozpoczęło się mszą świętą pod przewodnictwem Biskupa Radomskiego Henryka Tomasika. Część oficjalna rozpoczęła się wystąpieniem pana premiera Mateusza Morawieckiego, który w trakcie obchodów podkreślił, że polska wieś to szansa na rozwój całego kraju, a rząd traktuje Polskę jako dobro wspólne, które ma służyć wszystkim Polakom.
– Dla nas nie ma Polski „A”, Polski „B” czy Polski „C” – jest Polska od „A” do „Z” – od akceptacji do zwycięstwa – mówił premier Mateusz Morawiecki i podkreślił, że rząd nie zgodzi się na żadne zmiany, które pogarszałyby sytuację wsi.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił założenia opracowywanego w resorcie „Paktu dla obszarów wiejskich”. Pakt będzie służył wzmocnieniu rolnictwa, jako silnej gałęzi polskiej gospodarki, a także poprawie życia na obszarach wiejskich. Dokument ten ma być elementem realizacji Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
W trakcie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Przysusze premier Morawiecki wraz z ministrem Jurgielem wręczyli kilkudziesięciu sołtysom odznaki resortowe „Zasłużony dla rolnictwa”. Wśród nich znalazła się dwójka sołtysów z naszego powiatu, są to : Wiesław Krawcewicz sołtys wsi Rydzewo -Pieniążek i Kazimierz Przemysław Wysocki sołtys wsi Wiązownica.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia