Obrady Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej.

  • 0

Obrady Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej.

Category : Aktualności

W dniu 19 marca br.  uczestniczyłem w XIII Walnym Zgromadzeniu PIR, które odbyło się w  siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej.

Podczas obrad przyjęte zostały uchwały w sprawie zmiany statutu Podlaskiej Izby Rolniczej, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017r., w sprawie uchwalenia budżetu PIR na 2018r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności PIR za 2017r. oraz w sprawie udzielenia Zarządowi Podlaskiej Izby Rolniczej absolutorium za 2017r.

Część merytoryczna z udziałem zaproszonych gości dotyczyła min. kampanii e- wniosek, która rozpoczęła się w tym roku od 15 lutego gdzie rolnicy mogli składać „Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”. Od 15 marca natomiast ruszył nabór na wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 r. oraz tegorocznych płatności obszarowych (z budżetu PROW) które składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Należy to zrobić do 15 maja 2018 roku.

Dyskutowano również na temat ASF i działań podejmowanych przez MRiRW w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w głąb kraju.

Podczas obrad nie zabrakło też tematu budowy płotu na wschodniej granicy kraju oraz  nowelizacji prawa łowieckiego.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia