Oficjalne otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie .

  • 0

Oficjalne otwarcie nowej oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie .

Category : Aktualności

W dniu 6 kwietnia br. uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu nowej oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz poświęcenie obiektu. Po powitaniu wszystkich zebranych, poświęceniu nowego obiektu przez Księdza Dziekana Hieronima Mojżuka i przecięciu wstęgi, uczestnicy uroczystości mieli możliwość zwiedzenia całego obiektu i zapoznania się z jego działaniem oraz zastosowaną technologią.
Budowę oczyszczalni zrealizowano w ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie oraz budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie
Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.2 Ochrona wody i gleb.
Wartość budowy oczyszczalni: 5 980 260 zł
Nadzór nad budową oczyszczalni: 49 200 zł


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia