Monthly Archives: Maj 2018

  • 0

  • 0

  • 0

Ogólnopolskim Challenge czyli mali bohaterowie w Grajewie.

Category : Aktualności

W dniu 25.05.2018 r. uczestniczyłem w Ogólnopolskim Challenge czyli mali bohaterowie w Grajewie, który odbył się na terenie klubu HADES. Na torze przeszkód rywalizowały: Szkoła Podstawowa nr 1 w Grajewie oraz Szkoła Podstawowa w Radziłowie.
Inicjatywa „Ogólnopolski Challenge” ma za zadanie propagowanie sportu oraz aktywności fizycznej dzieci, młodzieży oraz dorosłych w oparciu o terenowe biegi z przeszkodami. To pierwszy w Polsce cykl imprez sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych pod patronatem Sekretarza Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Jarosława Stawiarskiego. Honorowy Patronat objęli także Poseł na Sejm RP Kazimierz Gwiazdowski oraz Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski.

Stowarzyszenie SPORT LIFE powołało do życia inicjatywę Little Heros, która ma wspierać młodych ludzi już na etapie szkoły podstawowej w rozwoju i kształtowaniu osobowości, dyscypliny oraz zaradności życiowej poprzez sport. Zamysłem organizatorów jest to, żeby zabawa poprzez sport, rywalizację oraz wsparcie kolegów ze szkoły mogła zbudować w każdym dziecku pewność siebie, miłość do sportu oraz umiejętność działania w grupie.


  • 0

Wbicie łopaty inaugurujące rozpoczęcie przebudowy drogi krajowej nr 63 w Kolnie.

Category : Aktualności

W dniu 25.05.2018r. uczestniczyłem w symbolicznym wbiciu łopaty inaugurujące rozpoczęcie przebudowy drogi krajowej nr 63,  które odbyło się w Kolnie  przy Placu Wolności.

W uroczystości wzięli udział między innymi parlamentarzyści z regionu, dyrektor podlaskiej GDDKiA Wojciech Bożuchowski oraz lokalni samorządowcy.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku niespełna 2,5 km. W związku z tym, oprócz odbudowy całej konstrukcji drogi i jej dostosowaniu do obciążeń 115 kN/oś, przebudowana zostanie podziemna infrastruktura techniczna, zmodernizowane skrzyżowania, powstanie chodnik i ścieżka rowerowa. Koszt inwestycji to 27 mln zł – prace potrwają do jesieni 2019 roku.


  • 0

Lista zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 r.

Category : Aktualności

Lista zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 r.
Realizując zapisy podrozdziału 8.2.1 Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w dniu 15 maja 2018 r. Wojewoda Podlaski przekazał do Ministra Inwestycji i Rozwoju Listę zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 r.

Lista zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania zawiera łącznie 41 pozycji – w tym 25 zadań w części podstawowej i 16 zadań w części rezerwowej.

Zgodnie z harmonogramem programu Minister Inwestycji i Rozwoju wydaje opinię w trybie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376) i w terminie do dnia 31 maja 2018 r. przekazuje w tym zakresie informację Wojewodom.

Po uzyskaniu ww. opinii Ministra Inwestycji i Rozwoju Wojewodowie dokonują ostatecznego podziału zadań na podstawowe i rezerwowe.

https://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/8325558E-1D67-40C4-94D9-DD555C1F64CE/47518/1.pdf


  • 0

Dofinansowanie na przebudowę kolneńskiej oczyszczalni.

Category : Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 8 miliardów złotych na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Z dofinansowania w ramach programu Infrastruktura i Środowisko skorzysta między innymi gmina Kolno. Burmistrz Kolna podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu modernizacji oczyszczalni ścieków, w ramach którego, między innymi ulepszona zostanie technologia gospodarowania odpadów wodno-ściekowych.

http://bialystok.tvp.pl/37246815/dofinansowanie-na-przebudowe-kolnenskiej-oczyszczalni

https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=227


  • 0

Podpisanie umowy w ramach projektu POIiŚ „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno.

Category : Aktualności

Podpisanie umowy w ramach projektu POIiŚ „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno”, które odbyło się w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zapraszam do obejrzenia relacji video od 00:15:10.

http://www.tvp.pl/informacje-rolnicze/agrobiznes/wideo/17052018-1210/36975415

 


  • 0

Radio Białystok – Gry polityczne

Category : Aktualności

Radio Białystok – Gry polityczne
Odejścia w Nowoczesnej, protest niepełnosprawnych, opozycyjny marsz, wybory samorządowe

Odejścia w Nowoczesnej: były lider Ryszard Petru opuszcza jej szeregi, a jego tłumaczenia są lekko dziwne. Czy to oznacza, że Nowoczesna traci zęby? Ponadto rozmawiamy o proteście niepełnosprawnych – czy na horyzoncie widać rozwiązanie tego konfliktu, bo rząd na nim ewidentnie traci? Odbył się kolejny opozycyjny marsz. Czy tylko protesty, antypisowskie hasła są w stanie zjednoczyć opozycję? Czy nie pora na dobry pozytywny program zmian w państwie? Zajmiemy się także wyborami samorządowymi. Czy nie przyszedł czas na zmianę ordynacji wyborczej, aby nie utrzymywać fikcji? Bo choć termin wyborów jest nieznany i nie było oficjalnego ogłoszenia kampanii wyborczej – to kandydaci szczególnie na funkcje prezydenckie w dużych miastach, już na całego prowadzą działania wyborcze.

http://www.radio.bialystok.pl/grypolityczne/index/id/155245


  • 0

Wmurowanie kapsuły erekcyjnej pod budowę Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego „Młynarzówka” w Narwiańskim Parku Narodowym.

Category : Aktualności

W dniu 14.05.2018 r.uczestniczyłem we wmurowaniu kapsuły erekcyjnej pod budowę Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego „Młynarzówka” w Narwiańskim Parku Narodowym.


  • 0

Zielona Gala w Szepietowie.

Category : Aktualności

W dniu 13.05.2018r. uczestniczyłem w Zielonej Gali połączonej z Podlaskimi Targami Budownictwa Wiejskiego, która odbyła się w Szepietowie. Podczas uroczystości odbyła się prezentacja Młodzieżowych Czempionów Koni Sokólskich oraz pokaz pracy maszyn rolniczych.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia