Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 8 miliardów złotych na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. Z dofinansowania w ramach programu Infrastruktura i Środowisko skorzysta między innymi gmina Kolno. Burmistrz Kolna podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu modernizacji oczyszczalni ścieków, w ramach którego, między innymi ulepszona zostanie technologia gospodarowania odpadów wodno-ściekowych.

http://bialystok.tvp.pl/37246815/dofinansowanie-na-przebudowe-kolnenskiej-oczyszczalni

https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=227