Lista zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 r.

  • 0

Lista zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 r.

Category : Aktualności

Lista zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 r.
Realizując zapisy podrozdziału 8.2.1 Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w dniu 15 maja 2018 r. Wojewoda Podlaski przekazał do Ministra Inwestycji i Rozwoju Listę zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – województwo podlaskie 2018 r.

Lista zadań zakwalifikowanych wstępnie do dofinansowania zawiera łącznie 41 pozycji – w tym 25 zadań w części podstawowej i 16 zadań w części rezerwowej.

Zgodnie z harmonogramem programu Minister Inwestycji i Rozwoju wydaje opinię w trybie art. 20 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376) i w terminie do dnia 31 maja 2018 r. przekazuje w tym zakresie informację Wojewodom.

Po uzyskaniu ww. opinii Ministra Inwestycji i Rozwoju Wojewodowie dokonują ostatecznego podziału zadań na podstawowe i rezerwowe.

https://www.bialystok.uw.gov.pl/NR/rdonlyres/8325558E-1D67-40C4-94D9-DD555C1F64CE/47518/1.pdf


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia