W dniu 02.06.2018 r. w Mońkach odbyło się spotkanie mieszkańców, nauczycieli, pracowników szkół z Minister Edukacji Narodowej panią Anną Zalewską. Minister Zalewska mówiła o zamierzeniach związanych z reformowaniem edukacji, rozwojem kształcenia zawodowego, programem ich unowocześniania i wyposażania. Na spotkaniu obecny był również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, który mówił o programie zrównoważonego rozwoju, modernizacji dróg i szkołach rolniczych.