Daily Archives: 6 czerwca 2018

  • 0

Jubileuszu 100 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnej.

Category : Aktualności

W dniu 3 czerwca br. uczestniczyłem w jubileuszu 100 lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbójnej. Obchody uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Zbójnej koncelebrowaną przez kapelana strażaków księdza Radosława Kubeł.
Po nabożeństwie wszyscy udali się na miejsce zbiórki, gdzie odbyły się oficjalne obchody jubileuszu. Jednostka OSP Zbójna została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

http://www.zbojna.powiatlomzynski.pl/fotogaleria.php?id=858


  • 0

Wyjazd młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie do Sejmu RP i Telewizji Polskiej S.A.

Category : Aktualności

W dniu 05.06.2018r. zorganizowałem dla młodzieży, ze szkoły Podstawowej w Radziłowie wyjazd do Sejmu RP oraz do siedziby Telewizji Polskiej S.A. Młodzi ludzie dowiedzieli się m.in. o roli i zadaniach władzy ustawodawczej oraz o zasadach i przebiegu obrad sejmowych. Zapoznali się również z zasadami pracy w Telewizji Polskiej S.A.


  • 0

Posiedzenie Zarządu Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie.

Category : Aktualności

W dniu 04.06.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Szkolnego Związku Sportowego, które odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. W spotkaniu uczestniczył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.


  • 0

Dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – OSA EDYCJA 2018.

Category : Aktualności

Gmina Radziłów, Gmina Szczuczyn , Gmina Rajgród oraz Powiat Grajewski otrzymają dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018.
Kryterium oceny wniosków w ww. programie był wskaźnik G. Wnioski, które spełniły założenia programowe oraz posiadają wskaźnik G nie wyższy niż 1.350 zostały zaopiniowane pozytywnie.
Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2291,Protokoly-z-posiedzen-Zespolu-do-spraw-opiniowania-wnioskow-zadan-inwestycyjnych.html


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia