W dniu 05.06.2018r. zorganizowałem dla młodzieży, ze szkoły Podstawowej w Radziłowie wyjazd do Sejmu RP oraz do siedziby Telewizji Polskiej S.A. Młodzi ludzie dowiedzieli się m.in. o roli i zadaniach władzy ustawodawczej oraz o zasadach i przebiegu obrad sejmowych. Zapoznali się również z zasadami pracy w Telewizji Polskiej S.A.