Posiedzenie nr 66 w dniu 03-07-2018 (1. dzień obrad)

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (druki nr 2547 i 2629)

Poseł Sprawozdawca Kazimierz Gwiazdowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, druk nr 2547.

Marszałek Sejmu skierował w dniu 18 maja 2018 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Nowelizacja ustawy ma na celu wskazanie jednego podmiotu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jako właściwego w sprawach związanych z przekazywaniem przez podmioty skupujące mleko miesięcznych informacji dotyczących ilości mleka, które im dostarczono każdego miesiąca. Ustawa nie budziła większych kontrowersji na posiedzeniu komisji, nie wymaga zagwarantowania dodatkowych środków na etaty w KOWR.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r. wnosi o uchwalenie ustawy z druku nr 2547 bez poprawek. Dziękuję bardzo.