Współpraca z nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Janem Ardanowskim, szacowanie skutków suszy i inne aktualne sprawy związane z branżą rolniczą w rozmowie z gościem dnia Radia Nadzieja posłem na Sejm RP Kazimierzem Gwiazdowskim, wiceprzewodniczącym sejmowej komisji rolnictwa. Z gościem rozmawia Maciej Kowalski

http://wzasiegu.pl/rolnictwo/gd-posel-na-sejm-rp-kazimierz-gwiazdowski/