W dniu 08.07.2018r. uczestniczyłem uroczystości nadania sztandaru jednostce OSP Osowiec. Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przemaszerowali na plac przed świetlicą wiejską w Osowcu, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii związanej z przekazaniem sztandaru. Przed poświęceniem sztandaru odbyła się ceremonia wbijania gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru – miałem zaszczyt wbić jeden z nich. Aktu poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu ks. kan. Gabriel Jastrzębski. Poświęcony sztandar został wręczony strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu.
W dalszej części uroczystości wyróżniający się strażacy zostali odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakami Strażak Wzorowy. Na zakończenie uroczystości złożyłem najserdeczniejsze życzenia, podziękowania i wyrazy uznania dla druhów za pełnioną służbę.