Monthly Archives: Sierpień 2018

  • 0

Uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego ,,ZŁOTE GODY” w Radziłowie.

Category : Aktualności

W dniu 26 sierpnia br. w Radziłowie uczestniczyłem uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego ,,ZŁOTE GODY”. Jubileusz ten w bieżącym roku obchodziło 11 par.
Z rąk Wójta Gminy Krzysztofa Milewskiego Szanowni Jubilaci otrzymali medale nadane przez Prezydenta RP oraz odznaczenia, pamiątkowe dyplomy i kwiaty.
Jubilatom przy symbolicznym toaście życzono wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku , radości z każdego następnego dnia oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności.


  • 0

Święto Plonów oraz Turniej Sołectw w Białaszewie 2018.

Category : Aktualności

W dniu 26.08.2018 r. na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Białaszewie odbyło się Święto Plonów oraz Turniej Sołectw. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00 mszą świętą w kościele Św. Stanisława BM w Białaszewie. Następnie wszyscy uczestnicy udali się na plac szkolny, gdzie odbyła dalsza część uroczystości a jednym z punktów jej programu był Turniej Sołectw. Podczas uroczystości reprezentowały mnie: Pani Wanda Mieczkowska oraz Pani Monika Stefańska, która odczytała napisany przeze mnie list skierowany do wszystkich uczestników dożynek. Dziękuję za zaproszenie.


  • 0

Otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej oraz Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźniu.

Category : Aktualności

W dniu 24.08.2018 r. uczestniczyłem w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej oraz Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźniu. Uroczystość rozpoczęła się wspólną modlitwą, poświęceniem budynków oraz oficjalnym przecięciem wstęgi. W czasie przemówień złożyłem najserdeczniejsze życzenia, podziękowania i wyrazy uznania dla wszystkich osób , które były zaangażowane w budowę świetlicy i remizy oraz przekazałem drobny upominek.
Zdjęcia: profile fb A. K. i S. K.


  • 0

Turniej Piłki Nożnej Oldbojów w Radziłowie.

Category : Aktualności

W dniu 26.08.2018r. o godz. 13.00 odbył się Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Posła Kazimierza Gwiazdowskiego. Mecze rozgrywano na stadionie piłkarskim w Radziłowie. W piłkarskich zmaganiach udział wzięły drużyny z: Radziłowa, Grajewa, Kolna i Goniądza.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce Orzeł Kolno
II miejsce Warmia Grajewo
III miejsce Biebrza Goniądz
IV miejsce Znicz Radziłów
Każda drużyna została nagrodzona pucharem, wszyscy otrzymali pamiątkowe medale. Gratulujemy wszystkim zawodnikom biorącym udział w meczu, sportowej postawy, a publiczności dziękujemy za tak gorący doping swoich faworytów.
Impreza została przygotowana przez: Urząd Gminy Radziłów oraz Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, a sponsorzy tego wydarzenia to: Masarnia Zagłoba z Grajewa oraz Totalizator Sportowy .

 


  • 0

Uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie.

Category : Aktualności

W dniu 11 sierpnia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Pieńczykowie. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w Kaplicy pw. Św. Antoniego w Pieńczykowie. Następnie mieszkańcy i zaproszeni goście udali się do świetlicy, gdzie odbyło się oficjalne rozpoczęcie tego nadzwyczajnego wydarzenia. Ksiądz Michał Maciejewski odmówił modlitwę i poświęcił obiekt a następnie dokonano przecięcia wstęgi. Kolejnym punktem programu był przygotowany krótki występ artystyczny dzieci oraz przyśpiewki, które przygotowały panie z sołectw.
Podczas uroczystości list gratulacyjny, który skierowałem do wszystkich uczestników przeczytała Pani Monika Stefańska – dyrektor mojego biura.


  • 0

  • 0

Budowa drogi ekspresowej S 16 staje się faktem.

Category : Aktualności

Budowa drogi ekspresowej S 16 staje się faktem.
W dniu 07 sierpnia br. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło do realizacji kolejne inwestycje drogowe w naszym województwie. Wśród nich znalazły się pieniądze na prace przygotowawcze budowy drogi ekspresowej S 16 Knyszyn-Ełk. Zakres tych prac obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji środowiskowej oraz wykonanie badań archeologicznych rozpoznawczych. Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2018 – 2022. Łączny koszt prac przygotowawczych to niemal 77 mln zł.
S16 Knyszyn-Ełk
Zadanie obejmuje:
• budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 67 km, przekroju 2×2 i nośności 115 kN/oś,
• budowę węzłów drogowych, dróg dla obsługi przyległego terenu, obiektów inżynierskich,
• wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska,
• budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą.
Kolejną bardzo ważną sprawą dla Miasta Grajewo i jego mieszkańców jest ulica Kopernika, która będzie budowana w systemie projektuj i buduj. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania, na które zostały przeznaczone środki w kwocie 5 mln złotych . W najbliższym czasie zostaną również podjęte decyzje odnośnie ulic Ełckiej oraz Piłsudskiego. W dniu 01.08.2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury Poseł Kazimierz Gwiazdowski uczestniczył w spotkaniu z Wiceministrem Markiem Chodkiewiczem, podczas którego zostały omówione bardzo szczegółowo wszystkie wymienione wyżej zadania oraz możliwości ich realizacji. Spotkanie było bardzo merytoryczne, a w najbliższym czasie będziemy mogli cieszyć się z jego efektów.

Informuje Biuro Posła Kazimierza Gwiazdowskiego


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia