Budowa drogi ekspresowej S 16 staje się faktem.

  • 0

Budowa drogi ekspresowej S 16 staje się faktem.

Category : Aktualności

Budowa drogi ekspresowej S 16 staje się faktem.
W dniu 07 sierpnia br. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło do realizacji kolejne inwestycje drogowe w naszym województwie. Wśród nich znalazły się pieniądze na prace przygotowawcze budowy drogi ekspresowej S 16 Knyszyn-Ełk. Zakres tych prac obejmuje opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji środowiskowej oraz wykonanie badań archeologicznych rozpoznawczych. Prace przygotowawcze będą prowadzone w latach 2018 – 2022. Łączny koszt prac przygotowawczych to niemal 77 mln zł.
S16 Knyszyn-Ełk
Zadanie obejmuje:
• budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 67 km, przekroju 2×2 i nośności 115 kN/oś,
• budowę węzłów drogowych, dróg dla obsługi przyległego terenu, obiektów inżynierskich,
• wyposażenie drogi w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska,
• budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą.
Kolejną bardzo ważną sprawą dla Miasta Grajewo i jego mieszkańców jest ulica Kopernika, która będzie budowana w systemie projektuj i buduj. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania, na które zostały przeznaczone środki w kwocie 5 mln złotych . W najbliższym czasie zostaną również podjęte decyzje odnośnie ulic Ełckiej oraz Piłsudskiego. W dniu 01.08.2018 r. w Ministerstwie Infrastruktury Poseł Kazimierz Gwiazdowski uczestniczył w spotkaniu z Wiceministrem Markiem Chodkiewiczem, podczas którego zostały omówione bardzo szczegółowo wszystkie wymienione wyżej zadania oraz możliwości ich realizacji. Spotkanie było bardzo merytoryczne, a w najbliższym czasie będziemy mogli cieszyć się z jego efektów.

Informuje Biuro Posła Kazimierza Gwiazdowskiego


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia