Podpisanie umowy przez Powiat Grajewski na dofinansowanie zadania pn.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”.

  • 0

Podpisanie umowy przez Powiat Grajewski na dofinansowanie zadania pn.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”.

Category : Aktualności

W dniu 05.09.2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umowy przez Powiat Grajewski na dofinansowanie zadania pn.: „Podniesienie jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych”. Całość inwestycji to koszt 744 375,56 zł., natomiast kwota dotacji celowej to 595 499,64 zł.
Dzięki budowie lądowiska możliwe będzie zabezpieczenie poprawnego i bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia oraz podniesienie standardu i jakości usług medycznych, świadczonych przez szpital. Realizacja inwestycji dostosuje Szpitalny Oddział Ratunkowy w Grajewie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 979).


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia