O mnie

13388993_1063789877039925_589126783_oKazimierz Gwiazdowski – urodził się 10 czerwca 1962 r. w Radziłowie , powiat grajewski, województwo podlaskie, w rodzinie chłopskiej. Żonaty, czworo dorosłych dzieci. W latach 1969 -1977 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Mścichach. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w Technikum Melioracji Wodnych w Białymstoku. Szkołę tę ukończył w roku 1982, a po  jej ukończeniu  podjął pracę w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Grajewie, w którym pracował do 1984 r. Następnie rozpoczął pracę w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, a właścicielem tego gospodarstwa został w roku 1986.  Skuteczny samorządowiec na szczeblu gminy, miasta oraz województwa. Sołtys wsi Mścichy w latach 1987-1990, Radny Gminy Radziłów i następnie Wójt Gminy Radziłów w latach 1990-2006, dwukrotnie Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. W roku 2015 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego. Poseł na Sejm RP dwóch kadencji w latach 2006-2011. Najbardziej aktywny poseł z województwa podlaskiego. Aż 258 wystąpień z mównicy sejmowej, ponad 70 interpelacji, 159 zapytań i 27 oświadczeń.

W latach 1991-1996 Prezes Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie.

W latach 1993 – 2002 Prezes Wiejskiego Klubu Sportowego „Znicz” Radziłów.

W latach 2002 – 2010 Wiceprzewodniczący Rady Podlaskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe    w Białymstoku

W latach 1999-2006 Przewodniczący Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy.

W latach 1999-2016 Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Grajewie.

W latach 2017 – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Wsi

Obecnie Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji, pracuje w dwóch komisjach:

  1. Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w tym w
  • podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  1. Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przynależność do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych

  • Polsko-Angolska Grupa Parlamentarna – przewodniczący
  • Polsko-Słoweńska Grupa Parlamentarna
  • Polsko-Mongolska Grupa Parlamentarna

Przynależność do zespołów parlamentarnych

  • Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnicy Łomży i Drogi Ekspresowej S61 – Via Baltica –  wiceprzewodniczący
  • Parlamentarny Zespół ds. Tenisa Ziemnego – wiceprzewodniczący
  • Parlamentarny Zespół Siatkówki
  • Parlamentarny Zespół Strażaków

Godnie reprezentuje interesy województwa podlaskiego na szczeblu krajowym. Wieloletni członek Prawa i Sprawiedliwości.


Godziny Otwarcia Biura Poselskiego

Nadchodzące wydarzenia